זמני אספקה מהירים לכל הארץ

תעודת אחריות

 

רשת רהיטי בית המעצבים (להלן: "בית המעצבים") מברכת אותך על החלטתך לרכוש אחד ממוצריה. אנו בטוחים כי המוצר ישמש אותך לשביעות רצונך ונשמח לראותך שוב באחד מסניפינו.

רהיטי בית המעצבים מעניקה אחריות למוצר שרכשתם. האחריות ניתנת לרוכש בלבד, למי ששמו וכתובתו מצוינים בתעודה (להלן: "הלקוח"), לשנה מלאה, החל ממועד אספקת המוצר לבית הלקוח, בהתאם ובכפוף לתנאי כתב זה:

* האחריות ניתנת ללקוח הרוכש בלבד.

* האחריות היא לשנה מלאה, החל ממועד אספקת המוצר לבית הלקוח.

* האחריות היא לתקינות המוצר בתקופת האחריות בלבד.

* האחריות תקפה במקרה בו בידי הלקוח מספר הזמנה, חשבונית ותעודת אחריות זו עם פרטיו החתומה בידי גורם מוסמך של בית המעצבים.

* האחריות מוגבלת לפגם ו/או נזק הנובע מפגם בחומר ו/או בתהליך הייצור. האחריות מותנית בכך שהמוצר טופל ותוחזק ע"י הלקוח כראוי.

* האחריות תקפה למקרה של שימוש ביתי בלבד ובתנאי שימוש המוגדרים בתעודה הנ"ל.

* האחריות מותנית בכך שהובלתו של המוצר תעשה ע"י מוביל של בית המעצבים ובכך שהרכבת המוצר תעשה ע"י מרכיב מוסמך מטעמה.

 האחריות על פי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

   א. הקלקול ו/או הפגם ו/או הנזק נובעים מחבלה ו/או תאונה ו/או רשלנות מצד הלקוח ו/או שימוש לקוי ו/או טיפול בלתי סביר במוצר.

  ב. הקלקול ו/או הפגם ו/או הנזק נגרם למוצר כתוצאה מכוח עליון (שריפה, גשם, ברק וכיו"ב). 

  ג. המוצר נקנה מתצוגה או כרהיט סוג ב' או במסגרת מכירת עודפים.

   ד. הקלקול ו/או הפגם ו/או הנזק נוצר עקב בלאי סביר.

  ה. הקלקול ו/או הפגם ו/או הנזק נובע מהבדלי גוון בצבע כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של העץ, העור ודמוי עור.

  ו. עשיית שימוש מסחרי במוצר ו/או רהיטים הנמצאים בשימוש של מוסד, בית עסק ו/או בית מלון.

   ז. נתגלו במוצר שריטות, פגיעות בצבע, הבדלי גוון בציפוי, כתמים או פגמים בבד שלא הובאו לידיעת בית המעצבים לא יאוחר מ- 7 ימים מקבלת המוצר.

  ח. הקלקול ו/או הפגם ו/או הנזק נגרם כתוצאה מהובלה, הרכבה, טיפול ע"י גורם אחר (שאינו בית המעצבים).

  ט. במקרה של שינוע המוצר ממקום למקום שלא באמצעות גורם מטעם בית המעצבים לרבות פירוק והרכבת מוצר בשל מעבר דירה.

  י. במקרה של פתיחת רוכסנים מאחד המוצרים אשר מטרתם תיקון באמצעות בעל מקצוע מטעם החברה בלבד.

 יא. במקרה של רכישת מוצר חיסול.

* האחריות מוגבלת לתיקון המוצר בלבד והלקוח לא יהא זכאי לכל פיצוי, החזר, שיפוי או תשלום בגין פגם במוצר או בגין כל נזק, הוצאה, חסרון כיס או חבות הנובעים במישרין או בעקיפין מפגם כאמור, פרט לתיקון המוצר כאמור לעיל.

* ידוע ללקוח כי ברכישת מוצר מדגם עץ מלא בלתי גזום אין התחייבות מצד החברה לספק מוצר זהה במראהו למוצר כפי שהוצג בחנות, אין התחייבות לאופן הגיזום בעץ, צורתו והטקסטורות בו. ידוע כי בשלת תכונותיו המיוחדות של העץ, לעץ נטייה להתכווצות והתרחבות בהתאם לשינויים במסג האוויר וכי במוצר    עלולים להופיע עיוותים. כמו כן מאחר והמוצר מורכב מהדבקה של מספר פלטות עץ, עלול להיווצר במוצר פתחים וסדקים, עיניים ומילוי בעץ. 

* ידוע ללקוח כי אין אחריות לפקקים בכיסאות.

* בכל מקרה, לאנשי המקצוע של בית המעצבים, תהא זכות ההחלטה הסופית לגבי מצב המוצר, קביעת סיבת הנזק וקביעת אופן התיקון הדרוש, ואם אכן דרוש תיקון, קביעת זמן ומועד התיקון. אם יסתבר, כי אין מדובר בפגם עליו חלה תעודת אחריות זו, ישא הלקוח בעלויות הביקור והבדיקה.

* במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה- שווה ערך. 

* במקרה ולא מתאפשרת החלפה- יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד קלקולו או עד גילוי הפגם וזאת לצורך החזר כספי.

* לבית המעצבים הזכות לבחור בין תיקון המוצר להחלפת המוצר או חלק ממנו לבין זיכוי מלא או חלקי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

* בית המעצבים אינה מייעצת ללקוח בדבר התאמת המוצר לו ומטרותיו. האחריות בדבר בחירת המוצר, בדיקת המפרט של המוצר והתאמתו ללקוח ולמטרותיו מוטלת על הלקוח בלבד ובית המעצבים אינה אחראית לכל נזק, הוצאה ו/או חובות הנובעים מבחירה לא נכונה של המוצר ו/או אי התאמה לצרכי הלקוח.

* בכל פניה לבקשת שירות יש למסור מספר ההזמנה.

* סמכות השיפוט הייחודית בכל הנודע לכתב זה ולכל תביעה בהקשר למוצר תהא לבית המשפט בנצרת.

* חתימה על תעודת המשלוח מהווה אסמכתא לקבלת המוצר תקין ושלם.

Scroll to Top
betmeazvim-1400x599

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ

למעבר לווצאפ ללא רישום:

לנציג אנושי