זמני אספקה מהירים לכל הארץ

תקנון האתר

 

תקנון אתר וירטואלי

ברוכים הבאים לאתר באתר בית המעצבים אשר כתובתו   (להלן :”האתר”), האתר מופעל ע”י חברת רהיטי בית המעצבים (להלן: (“מפעילת האתר”).

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לגברים ונשים כאחד.

כללי

תקנון זה (להלן: “התקנון”) מסדיר את תנאי ההתקשרות בין מפעילת האתר ובין הגולש באתר (להלן: “הגולש”), אשר יכול לבצע רכישות באתר (להלן: “הרוכש”) בכל הנוגע לשימוש באתר

.גלישה באתר מהווה הסכמת הגולש לתנאי התקנון

​התקנון משתנה ומתעדכן מעת לעת ומחובת הגולש לבדוק את התקנון בכל גלישה באתר מחדש. מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם

​הוראות התקנון גוברות על כל האמור באתר.

המוצרים באתר

מפעילת האתר עושים מאמץ ניכר לעדכן את המלאי של המוצרים השונים באתר, אך יתכן כי מוצר שאיננו זמין במלאי מוצג כזמין בשל טעות בתום לב. במקרה של רכישת מוצר אשר אינו זמין במלאי, יבחר הרוכש באחת משתי האפשרויות הבאות: 1. לקבל במקומו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירתו. 2. לקבל את כספו במלואו בחזרה

​תמונות המוצרים הינן להמחשת המוצר והן אכן משקפות את המציאות אך ייתכן בחלק קטן מאוד מהמוצרים באתר שוני קל מאוד בגוונים ו/או במידות, בין תמונת המוצר כפי שמופיעה באתר לבין מראה המוצר במציאות. השוני יכול לנבוע מזווית צילום, תאורת צילום או מכל סיבה אחרת

​מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ

מדיניות פרטיות

פרטיות הגולש חשובה למפעילי האתר והם עשויים כל שניתן לאבטחת נתוני הגולשים, לרבות אבטחה ברמה הטכנולוגית, עמידה בסטנדרטים מתקדמים של אבטחה, אבטחת מאגרי המידע ובסיסי הנתונים של האתר על שרתים מאובטחים

​מפעילי האתר מחויבים לשמירת פרטיות הגולשים ולא יעבירו את נתוני הגולשים לצד ג’ לכל מטרה, למעט לצורך תפעולי ולשם הביצוע התקין של פעולות הגולשים באתר כגון העברת נתוני האשראי לחברת הסליקה

​כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מצומצם באמצעות חברת סליקה חיצונית, בשרת מאובטח על פי התקן

אך יתכנו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון PCI DSS

החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד, או אם יעשה בו שימוש לא מורשה

הובלה ואספקה

ככלל זמני אספקת המוצרים ייעשו עפ”י זמני האספקה הרשומים על יד כל מוצר באתר וזאת החל ממועד אישור ההזמנה ע”י מפעילת האתר, מועדי האספקה מותנים בכך שהמוצר במלאי

​במקרה בו לא מצוין מועד האספקה, יסופק המוצר עד 45 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע”י מפעילת האתר

בהגדרת “ימי עבודה” הכוונה לימים א’ עד ה’ לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג

​עלות ההובלה וההרכבה אינה כלולה במחיר המוצר והם ישולמו ישירות למוביל במועד האספקה

.הרוכש יחויב בדמי הובלה הסכום הנקוב ליד כל מוצר ו/או עפ”י הודעת מפעילת האתר (להלן: “דמי ההובלה”).

בהובלה לקריית שמונה, רמת הגולן, דרומה לבאר שבע ולקו הירוק ייתכן עיכוב באספקה של עד 14 ימי עסקים מעבר לזמן האספקה הנקוב ותוספת תשלום של

150 ₪

.בהובלה לאזור ירושלים לרבות העיר העתיקה בירושלים ייתכן עיכוב באספקה של עד 14 ימי עסקים

שרות ההובלה יתבצע באמצעות חברות הובלות העובדות עם מפעילת האתר והשרות מוענק בתחומי מדינת ישראל למעט לערבה ולאילת

​אספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש כלול בתוך אזור שירות ההובלות ואין מניעה טכנית אחרת המונעת אספקת המוצרים כאמור

​הרוכש מתחייב לאפשר האספקה במועדים שהוסכמו. במקרה של דחיית מועד האספקה ביוזמת הרוכש, תאוחסן ההזמנה במחסני החברה לתקופה שלא תעלה על 7 ימים. דחיית מועד האספקה, מסיבות התלויות ברוכש, לתקופה העולה על 7 ימים, משמעותה לעניין מועדי אספקה, כביצוע הזמנה חדשה

על הרוכש חלה האחריות לבדוק האפשרות להכנסת המוצר לביתו לפי מידות המוצר

​הכנסת הסחורה תתבצע דרך דלת ראשית בלבד. במקרה במידה ויידרש שרות מנוף, יושת התשלום על הרוכש

בהובלה למקומות ללא גישה למשאית, תתואם נקודת מפגש עם המוביל לאספקת המותר בלבד ללא הרכבה

​בהובלה רגלית (בניין ללא מעלית/המוצר לא נכנס במעלית) ישולם סך נוסף של 60 ₪ בעבור כל קומה מעל קומה שלישית

​איסוף הסחורה באופן עצמאי יתאפשר ממחסן החברה במושב ברק בלבד, בתיאום מראש. באחריות הרוכש לבדוק את תקינות הסחורה טרם איסופה. נטילת הסחורה תהווה הודאה מצד הלקוח בתקינות הסחורה

​במשלוח המוצרים בשנית בשל סיבה התלויה ברוכש, יחויב הרוכש בנוסף לתשלום דמי ההובלה הראשוניים גם בתשלום דמי הובלה נוספים

​אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה

אחריות למוצרים

האחריות למוצר הינה ל-12 חודשים, החל ממועד אספקת המוצר לבית הרוכש, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתעודת האחריות המצורפת לאתר זה

ביטול עסקה

החזרת המוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 ו/או בכפוף למדיניות מפעילת האתר, כפי שתקבע מעת לעת.

מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר, תחייב את הרוכש בדמי הובלה

​ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על מוצרים מהאתר שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה אשר מקורה במפעילת האתר, ניתן לבצע עד 14 ימים מיום אספקתם. על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו, על המוצרים המוחזרים להיות באריזה המקורית וחדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש

​לא ניתן יהא לחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שמפעילת האתר נתנה הסכמתה מראש

ביטול ייעשה בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מפעילת האתר

​ביטול העסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס אשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה אם בוצעה בתשלומים – תזוכה במספר תשלומים בהתאמה

​במקרה של ביטול עסקה, מפעילת האתר תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מבניהם

​במידה וקיימת אי התאמה ו/או פגם במוצר אשר מקורו במפעילת האתר, מפעילת האתר מתחייבת לתקן הפגם ו/או אי ההתאמה ובכל בכפוף לכתב האחריות

​מוצרים אשר ימכרו מתצוגה /עודפים לא יהיו ברי ביטול ו/או החלפה לאחר רכישתם ואספקתם

​מפעילת האתר תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים בהם נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או במקרה של גמר המוצר במלאי

הדין החל ומקום השיפוט

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בנצרת.

ברורים

לבירורים שונים ניתן לפנות לנציגי השירות של האתר בטלפון: …. או בלחצן “יצירת קשר” או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו ……

Scroll to Top
betmeazvim-1400x599

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ

למעבר לווצאפ ללא רישום:

לנציג אנושי